Free Culture Forum 2015
Observatori de Drets Democràtics a l'Era Digital

Gastos

Aquest esdeveniment ha rebut financiació de l’Ajuntament de Barcelona.
[les quanties no inclouen l’IVA (quan procedeix) que s’ha pagat]

PERSONES

1 persona programació i direcció (sous + seguretat social): 10.284,29
3 persones de producció – contactes , contractes, logística, premsa, continguts web… (sous + seguretat social): 16.478,24
3 persones regidoria i tècnica (sous + seguretat social) + web: 8997,97
1 persona xarxes i difusió (sous + seguretat social): 7.790,56
3 intèrprets per traducció simultània + traduccions textos web: 1.442,24
Viatges dels ponents, menjar i allotjament: 10.776,56
Tallers, conferències, conferència escènica: 2.669

INVESTIGACIÓ (Net Neutrality; lleis mordassa; llei Torquemada; Trade Secrets; agenda positiva per al copyright estatal i internacional; llibertat de expressió y transparència; vigilància, repressió, protecció de dades i llibertats civils; dret a la privacitat de les comunicacions)

10.296,49